RETO

Manter a magnitude dos espazos e o deseño do mobiliario.

PROPOSTA

Poténciase a arquitectura existente mediante a iluminación indirecta dos teitos inclinados. Equípase a vivenda con mobiliario e solucións atemporais deseñadas a medida para cada espazo.

COMPARTIR PROXECTO